Bestellingen en Teruggaven

Retourneren

Als het product niet aan je verwachtingen voldoet kan het worden teruggestuurd binnen 14 dagen na aankoop, mits ongebruikt en in originele verpakking. Neem hiervoor altijd telefonisch of per mail ( info@shears.nl ) contact op met Shears International.

Herroepingsrecht

Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft de consument bij de aankoop van producten* de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Shears International retourneren. Zie verder bij 'retourneren'. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen terugbetaald.

Informatie over de Bestelling

  • Voer de achternaam en email/postcode voor betaling in als het betalingsadres bij de bestelling.

* Vereiste velden